ภาษี/ค่าธรรมเนียม

อัพเดทล่าสุด 17 มีนาคม 2566, 09:09 น.

แชร์ข้อมูล

" โครงการสินเชื่อบ้าน บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด ( SAM ) by ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ ( GHB ) "

ภาษี / ค่าธรรมเนียม

จากมาตรการลดหย่อนของรัฐ กำหนดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายห้องชุดในอาคารชุด ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  1. ราคาซื้อขายและราคาประเมินทุนทรัพย์ไม่เกิน 3 ล้านบาท
  2. วงเงินจำนองไม่เกิน 3 ล้านบาท
  3. ผู้ซื้อห้องชุดเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

เฉพาะการจดทะเบียนที่ดำเนินการภายในวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลบังคับใช้ถึง 31/12/2566 ดังนี้

  1. ค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ร้อยละ 1
  2. ค่าจดทะเบียนการจำนองห้องชุดอันเนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามค่าจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในข้อ 1 ในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01

โครงการสินเชื่อบ้าน บสส. (SAM) by GHB

     เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2566 นายฉัตรชัย ศิริไล  กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และนายธรัฐพร เตชะกิจขจร  กรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจผ่านโครงการ "สินเชื่อบ้าน บสส. (SAM) by GHB" บริการสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรกต่ำสุดเพียง 3.80% ต่อปี เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านมือสองจาก SAM เข้าถึงสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำโดยมีภาระการผ่อนชำระเงินงวดลดลง ยื่นคำขอกู้อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2567

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ "สินเชื่อบ้าน บสส. (SAM) by GHB" สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

  1. ธอส.ทุกสาขาทั่วประเทศ GH Bank Call Center โทร.02-645-9000 หรือ www.ghbank.co.th
  2. ช่องทางของ SAM Call Center 02-686-1888 หรือ www.sam.or.th

ขอขอบคุณข่าวประชาสัมพันธ์  ธนาคารอาคารสงเคราะห์